Agenda Algemene ledenvergadering
Bericht van 09-05-2023

            Algemene Ledenvergadering 2023 Huurdersvereniging De Veste

Datum: 24 Mei 2023
Locatie: De Zuidwester,  Gasthuislaan 84 Steenwijk
Tijd: 19:30 uur ( inloop 19:00 uur)


1. opening en Mededelingen.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

3. Jaarverslag 2022

4. Begroting 2023

5. Jaarrekening 2022

6. Verslag kascommissie door Margreet Smit en Geesje Buis.

7. Verkiezing kascommissie.

8. Bestuursverkiezingen: Jordi brunsting secretaris.
                                            Margreet Smit bestuurslid Algemeen.
                                            Wim Arends aftredend en herkiesbaar Algemeen.
                                            Voorzitter vacant Plv Willem sommer Algemeen.
                                             Penningmeester vacant Plv Harm Kruithof Algemeen.
                                             Herman Bollen Algemeen.
9. Rondvraag

Pauze

thema:Woonconsulent/Huismeester Woonconcept uitleg wat men zoal Doet.