Over ons

Wij, huurdersvereniging De Veste zet zich dagelijks in voor de huurders van Woonconcept in Steenwijkerland. Wij behartigen uw belangen en vertegenwoordigen u tijdens vergaderingen met Woonconcept. Wij streven naar kwalitatieve, betaalbare woningen met een veilige en aantrekkelijke woonomgeving.

Wij als huurdersvereniging De Veste zijn een onafhankelijke, zelfstandige vereniging. Wij hebben als doelstelling het behartigen van de belangen van huurders welke een woning huren in Steenwijkerland bij Woonconcept. Om deze doelen te behalen vergaderen wij met regelmaat met Woonconcept, de Woonbond en de gemeente Steenwijkerland. Daarnaast hebben wij maandelijks een vergadering met alle bestuursleden van De Veste.

Sinds 2015 is er namens De Veste uit Steenwijkerland, Huurdersvereniging Meppel en huurdersvereniging de Cascade uit Hoogeveen een gezamenlijke stichting opgezet, genaamd 3HV. Door de opzetting van 3HV staan wij als huurdersverenigingen nog sterker om op te komen voor uw belangen. Wij vergaderen met regelmaat met 3HV om het algemeen belang van huurders bij Woonconcept te vertegenwoordigen. Naast de vergaderingen met Woonconcept, de Woonbond, de gemeente Steenwijkerland en 3HV organiseren wij 2 maal per jaar een thema-vergadering waar u als huurder bij aanwezig mag zijn, hier houden wij u op de hoogte van behaalde resultaten, bespreken wij waar we momenteel aan werken en hier kunt u bij ons terecht voor vragen en opmerkingen.

Om dit allemaal te realiseren zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Gezien er steeds meer van ons verwacht wordt dat wij professioneler zijn, is het belangrijk dat wij voldoende bestuursleden hebben om deze taak te dragen. Wij hebben momenteel enkele vacatures open:

  • Penningmeester
  • Algemeen bestuurslid

Wilt u ons team komen versterken?

Willem Sommer

Voorzitter

Mijn naam is Willem Sommer, ik ben algemeen bestuurslid binnen de huurdersvereniging.

Mijn doel en missie is om de belangen van de huurders van Woonconcept in Steenwijkerland zo goed mogelijk te behartigen.

Harm Kruithof

Penningmeester

Mijn naam is Harm Kruithof, ik ben penningmeester binnen de huurdersvereniging

Ik wil graag mijn steentje bijdragen door de belangen van bewoners van een huurwoning te behartigen. Dit bereiken wij door huurders te laten wonen in goed onderhouden woningen waarin zij zich thuis voelen en er tevens zorg voor te dragen dat de huur betaalbaar wordt/blijft.

Herman Bollen

Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Herman Bollen, ik ben algemeen bestuurslid binnen de huurdersvereniging.

Ik ben ooit begonnen bij de straatvereniging, van daar uit ben ik bij de bewonerscommissie gekomen. De bewonerscommissie is uiteindelijk de huurdersvereniging De Veste geworden.

Wim Arends

Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Wim Arends, ik ben algemeen bestuurslid binnen de huurdersvereniging.

Mijn motivatie is om mij in te zetten voor de vereniging door op te komen voor de belangen van de huurders, onder andere een goede woonomgeving, betaalbaarheid en kwaliteit van de woningen.

Jordi Brunsting

Secretaris