Downloads

De volgende bestanden kunt u downloaden ter inzage:

Convenant huurdersvereniging De Veste & Woonconcept
Klik hier om het bestand 1452950177-convenant-hv-de-veste-woonconcept.pdf te downloaden.

Formulier afmelden lidmaatschap
Klik hier om het bestand 1456857278-afmelden-lidmaatschap.docx te downloaden.

Formulier klachtencommissie
Klik hier om het bestand 1456857264-formulier-klachtencommissie.docx te downloaden.

Formulier klachtencommissie reglement
Klik hier om het bestand 1456993031-formulier-klachtencommissie-reglement.pdf te downloaden.

Formulier melding ontevredenheid Woonconcept
Klik hier om het bestand 1456857228-melding-ontevredenheid-woonconcept.docx te downloaden.

Formulier melding ontevredenheid Woonconcept directie
Klik hier om het bestand 1456857247-melding-ontevredenheid-woonconcept-directie.docx te downloaden.

Huishoudelijk reglement huurdersvereniging De Veste
Klik hier om het bestand 1456857211-huishoudelijk-reglement-huurdersvereniging-de-veste.docx te downloaden.

Huurakkoord Woonconcept & 3HV
Klik hier om het bestand 1456838926-verklarende-woordenlijst-huurakkoord.docx te downloaden.

Huurakkoord Woonconcept & 3HV verklarende woordenlijst
Klik hier om het bestand 1455716592-huurakkoord-woonconcept-en-3hv.pdf te downloaden.

Statuten huurdersvereniging De Veste
Klik hier om het bestand 1452950142-statuten-huurdersvereniging-de-veste.pdf te downloaden.

Verslag huurdersparticipatie
Klik hier om het bestand 1495899820-verslag-huurdersparticipatie.pdf te downloaden.