Downloads

De volgende bestanden kunt u downloaden ter inzage:

Agenda begrotingsvergadering 2019
Klik hier om het bestand 1571245780-agenda-begrotingsvergadering-2019.pdf te downloaden.

Begroting 2017
Klik hier om het bestand 1488790595-begroting-2017.pdf te downloaden.

Begroting 2018
Klik hier om het bestand 1522833950-aangepaste-begroting-2018.pdf te downloaden.

Begroting 2019
Klik hier om het bestand 1539161567-begroting-2019.pdf te downloaden.

Begroting 2020
Klik hier om het bestand 1571078904-begroting-2020.pdf te downloaden.

Begroting 2020 specificaties
Klik hier om het bestand 1571078933-begroting-2020-specificaties.pdf te downloaden.

Convenant huurdersvereniging De Veste & Woonconcept
Klik hier om het bestand 1452950177-convenant-hv-de-veste-woonconcept.pdf te downloaden.

Formulier afmelden lidmaatschap
Klik hier om het bestand 1456857278-afmelden-lidmaatschap.docx te downloaden.

Formulier klachtencommissie
Klik hier om het bestand 1456857264-formulier-klachtencommissie.docx te downloaden.

Formulier klachtencommissie reglement
Klik hier om het bestand 1456993031-formulier-klachtencommissie-reglement.pdf te downloaden.

Formulier melding ontevredenheid Woonconcept
Klik hier om het bestand 1456857228-melding-ontevredenheid-woonconcept.docx te downloaden.

Formulier melding ontevredenheid Woonconcept directie
Klik hier om het bestand 1456857247-melding-ontevredenheid-woonconcept-directie.docx te downloaden.

Huishoudelijk reglement huurdersvereniging De Veste
Klik hier om het bestand 1456857211-huishoudelijk-reglement-huurdersvereniging-de-veste.docx te downloaden.

Huurakkoord Woonconcept & 3HV
Klik hier om het bestand 1456838926-verklarende-woordenlijst-huurakkoord.docx te downloaden.

Huurakkoord Woonconcept & 3HV verklarende woordenlijst
Klik hier om het bestand 1455716592-huurakkoord-woonconcept-en-3hv.pdf te downloaden.

Jaarrekening 2016
Klik hier om het bestand 1488790623-jaarrekening-2016.pdf te downloaden.

Jaarrekening 2017
Klik hier om het bestand 1522229937-jaarrekening-2017.xls te downloaden.

Jaarrekening 2018
Klik hier om het bestand 1554126526-jaarrekening-en-balans-2018.pdf te downloaden.

Jaarverslag jaar 2015
Klik hier om het bestand 1464506367-jaarverslag-jaar-2015.docx te downloaden.

Jaarverslag jaar 2016
Klik hier om het bestand 1489742482-jaarverslag-jaar-2016.pdf te downloaden.

Jaarverslag jaar 2017
Klik hier om het bestand 1522229263-jaarverslag-jaar-2017.pdf te downloaden.

Jaarverslag jaar 2018
Klik hier om het bestand 1464506367-jaarverslag-jaar-2015.docx te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2015
Klik hier om het bestand 1465027774-notulen-jaarvergadering-2015.doc te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2016
Klik hier om het bestand 1488789667-notulen-jaarvergadering-2016.pdf te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2017
Klik hier om het bestand 1493370471-notulen-jaarvergadering-2017.docx te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2018
Klik hier om het bestand 1524404276-notulen-jaarvergadering-2017-11-04-2018.pdf te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2019
Klik hier om het bestand 1572466197-notulen-algemene-ledenvergadering-2019.pdf te downloaden.

Specificatie jaarrekening en balans 2018
Klik hier om het bestand 1554126548-specificatie-jaarrekening-en-balans-2018.pdf te downloaden.

Statuten huurdersvereniging De Veste
Klik hier om het bestand 1452950142-statuten-huurdersvereniging-de-veste.pdf te downloaden.

Verslag huurdersparticipatie
Klik hier om het bestand 1495899820-verslag-huurdersparticipatie.pdf te downloaden.

Werkplan 2020
Klik hier om het bestand 1572815732-werkplan-2020.pdf te downloaden.