Downloads

De volgende bestanden kunt u downloaden ter inzage:

Klik hier om het bestand huurakkoord 2020.pdf te downloaden.

Klik hier om het bestand Notulen Begrotingsvergadering oktober 2019.pdf te downloaden.

Klik hier om het bestand jaarverslag 2019.pdf te downloaden.

Klik hier om het bestand Agenda ALV 15 april 2020.pdf te downloaden.

Klik hier om het bestand Specificaties de Veste jaarrekening 2019.pdf te downloaden.

Klik hier om het bestand Jaarrekening de Veste 2019.pdf te downloaden.

Agenda begrotingsvergadering 2019
Klik hier om het bestand 1571245780-agenda-begrotingsvergadering-2019.pdf te downloaden.

Begroting 2017
Klik hier om het bestand 1488790595-begroting-2017.pdf te downloaden.

Begroting 2018
Klik hier om het bestand 1522833950-aangepaste-begroting-2018.pdf te downloaden.

Begroting 2019
Klik hier om het bestand 1539161567-begroting-2019.pdf te downloaden.

Begroting 2020
Klik hier om het bestand 1571078904-begroting-2020.pdf te downloaden.

Begroting 2020 specificaties
Klik hier om het bestand 1571078933-begroting-2020-specificaties.pdf te downloaden.

Convenant huurdersvereniging De Veste & Woonconcept
Klik hier om het bestand 1452950177-convenant-hv-de-veste-woonconcept.pdf te downloaden.

Formulier afmelden lidmaatschap
Klik hier om het bestand 1456857278-afmelden-lidmaatschap.docx te downloaden.

Formulier klachtencommissie
Klik hier om het bestand 1456857264-formulier-klachtencommissie.docx te downloaden.

Formulier klachtencommissie reglement
Klik hier om het bestand 1456993031-formulier-klachtencommissie-reglement.pdf te downloaden.

Formulier melding ontevredenheid Woonconcept
Klik hier om het bestand 1456857228-melding-ontevredenheid-woonconcept.docx te downloaden.

Formulier melding ontevredenheid Woonconcept directie
Klik hier om het bestand 1456857247-melding-ontevredenheid-woonconcept-directie.docx te downloaden.

Huishoudelijk reglement huurdersvereniging De Veste
Klik hier om het bestand 1456857211-huishoudelijk-reglement-huurdersvereniging-de-veste.docx te downloaden.

Huurakkoord Woonconcept & 3HV
Klik hier om het bestand 1456838926-verklarende-woordenlijst-huurakkoord.docx te downloaden.

Huurakkoord Woonconcept & 3HV verklarende woordenlijst
Klik hier om het bestand 1455716592-huurakkoord-woonconcept-en-3hv.pdf te downloaden.

Jaarrekening 2016
Klik hier om het bestand 1488790623-jaarrekening-2016.pdf te downloaden.

Jaarrekening 2017
Klik hier om het bestand 1522229937-jaarrekening-2017.xls te downloaden.

Jaarrekening 2018
Klik hier om het bestand 1554126526-jaarrekening-en-balans-2018.pdf te downloaden.

Jaarverslag jaar 2015
Klik hier om het bestand 1464506367-jaarverslag-jaar-2015.docx te downloaden.

Jaarverslag jaar 2016
Klik hier om het bestand 1489742482-jaarverslag-jaar-2016.pdf te downloaden.

Jaarverslag jaar 2017
Klik hier om het bestand 1522229263-jaarverslag-jaar-2017.pdf te downloaden.

Jaarverslag jaar 2018
Klik hier om het bestand 1464506367-jaarverslag-jaar-2015.docx te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2015
Klik hier om het bestand 1465027774-notulen-jaarvergadering-2015.doc te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2016
Klik hier om het bestand 1488789667-notulen-jaarvergadering-2016.pdf te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2017
Klik hier om het bestand 1493370471-notulen-jaarvergadering-2017.docx te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2018
Klik hier om het bestand 1524404276-notulen-jaarvergadering-2017-11-04-2018.pdf te downloaden.

Notulen algemene ledenvergadering 2019
Klik hier om het bestand 1572466197-notulen-algemene-ledenvergadering-2019.pdf te downloaden.

Specificatie jaarrekening en balans 2018
Klik hier om het bestand 1554126548-specificatie-jaarrekening-en-balans-2018.pdf te downloaden.

Statuten huurdersvereniging De Veste
Klik hier om het bestand 1452950142-statuten-huurdersvereniging-de-veste.pdf te downloaden.

Verslag huurdersparticipatie
Klik hier om het bestand 1495899820-verslag-huurdersparticipatie.pdf te downloaden.

Werkplan 2020
Klik hier om het bestand 1572815732-werkplan-2020.pdf te downloaden.