Agenda algemene ledenvergadering 25-10-2023
Bericht van 15-10-2023

Agenda

    1.    Opening en welkomstwoord

    2.    Goedkeuring notulen vorige vergadering

    3.    Presentatie begroting 2024

    4.    Presentatie werkplan 2024

    5.    Vragen en discussie Stemming over begroting en werkplan 2024

    6.    Pauze

    7.    Vragen en discussie in een gezamenlijke werkvorm 

    8.    Rondvraag

    9.    Sluiting