Jaarverslag 2022
Bericht van 04-05-2023

Jaarverslag. 2022

Het jaar 2022, een jaar waar in wij als huurdersvereniging weer veel voor u hebben kunnen betekenen. Meer betrokkenheid bij Woonconcept, was een van onze doelen, en die hebben we behaald! Bij een groot aantal beslissingen hebben wij aan de fundering kunnen staan, mee kunnen denken en praten, om zo voor u als huurder zo veel mogelijk te realiseren.

Daarnaast hebben wij in samenwerking met huurdersvereniging Meppel en Cascade in Hoogeveen en de Veste uit Steenwijkerland een visie van Samen staan wij Sterk.
Om zoveel mogelijk voor u te kunnen realiseren, is er in 2022 voor het eerst vergaderd met diverse voorzitters uit onze omgeving waar onder zwarte waterland. Dit bevalt dusdanig goed, dat dit nu een vergadering is welk half jaar terug komt. Wij als huurdersvereniging De Veste vinden het prettiger te sparren met andere huurdersverenigingen, zo kunnen we van elkaar leren om nog meer te kunnen betekenen voor onze huurders.

Woonconcept verwacht van ons dat we steeds meer gaan professionaliseren, iets waar wij constant aan werken. Dit doen wij door bijvoorbeeld cursussen bij te wonen van de Woonbond, samen werking aan te gaan met onze zusterorganisaties . Daar zijn wij nu hopelijk aanbeland om te gaan fuseren en gezamenlijk nog sterker te worden.

Een groot deel van onze vergaderingen met woonconcept wordt door de voorzitter bij gewoond eens per drie a vier weken. Het streven is om minimaal drie keer per jaar als volledige besturen gezamenlijk met woonconcept te vergaderen.

Er zijn het afgelopen jaar veel zaken voorbij gekomen bijv sloop / renovaties/ huurbeleid/ verkoop vastgoed / garages/ huisvesting nieuwkomers / asielbeleid/leefbaarheid en nog veel meer.

Onze website is onder handen genomen er wordt nu door Jordi brunsting bij gehouden.

Het jaarverslag is opgemaakt door Plv secretaris Willem sommer.